Bekreftelse Objektivt Prioritert dekning Sporbar

Mål for software testing

Testing kan bety mange forskjellige ting avhengig av hvem som gjør det, og hvor i en prosess blir det utført. Programmørene, administratorer, brukere og konsulenter har alle noe annet i tankene når de tester. En dedikert tester kan ofte føle seg tapt i konkurrerende tolkninger. For å være effektiv, trenger en tester imidlertid en bestemt …

Continue Reading