Six Sigma

Six Sigma og dens nøkkelelementer

Six Sigma er i utgangspunktet en forretningsprosess som gjør det mulig for bedrifter å forbedre sine profittmarginer. Six Sigma står for seks standardavvik. Six Sigma-metoden gir teknikker og verktøy for å forbedre evnen og redusere feilene i enhver prosess. (Sigma er det greske bokstaven som brukes til å representere standardavvik i statistikk) fra gjennomsnittlig. Opprinnelsen …

Continue Reading